Община „Тунджа“ обявява конкурс за литература и изобразително изкуство „Красива си земя тунджанска“

y t 22042016 03 0001

Община „Тунджа“ обявява конкурс за литература и изобразително изкуство „Красива си земя тунджанска“

Община „Тунджа“ обявява конкурс за литература и изобразително изкуство „Красива си земя, тунджанска“, посветен на Деня на общината – 22 април. В него могат да участват възпитаници на образователни институции – училища, детски градини, школи, клубове, центрове за подкрепа и личностно развитие, културни институции, читалища  и др. на територията на община „Тунджа“.

В категория „Литература“ са определени три възрастови групи за ученици от 1 до 12 клас, а жанровете са – приказка, разказ, есе и стихотворение.

В категория „Изобразително изкуство“ могат да се включат и по-малки участници – първата възрастова група е от 4 до 7 години, останалите три са за ученици от 1 до 12 клас. Рисунките могат да бъдат свободна техника, няма ограничения в избора на материали.

Кандидатите имат право да участват с не повече от две произведения в дадена категория, специално подготвени за конкурса.

Краен срок за представяне на конкурсните материали – 7 април, резултатите ще бъдат обявени на 13 април на сайта на общината, а награждаването на победителите ще бъде на 19 април от 15 часа в сградата на община „Тунджа“.

ОБЩИНА „ТУНДЖА”

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ –

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ „ТУНДЖА”, СЕЛО КАБИЛЕ

 С Т А Т У Т

НА ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ И ЛИТЕРАТОРИ

„КРАСИВА СИ ЗЕМЯ ТУНДЖАНСКА“

ОСНОВНА ЦЕЛ

По повод официалното отбелязване на Деня на община „Тунджа” – 22 април -Международен ден на земята, се обявява конкурс за художници и литератури.

Основната цел е да се популяризират, поощряват и развиват заложбите и интересите на децата, учениците и младежите от община „Тунджа“ към литературата и изобразителното изкуство, да се възпитава и укрепва родолюбивото чувство на младото поколение към родния край.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Темата на конкурса е „Красива си земя тунджанска“ и се провежда в две категории: литература и изобразително изкуство.

Категория „Литература”

Жанрове – приказка, разказ, есе, стихотворение, тематично свързани с историята (възникване на селището – исторически сведения, легенди и предания; значими личности, събития и културни паметници; родословни проучвания), етнографията и фолклора (поминък, характерни обичаи и празници, народно творчество) и съвремието на родния край.

Обем на литературните творби – до 3 страници /100 машинописни реда/.

Възрастови групи:

Първа възрастова група – от 1 до 4 клас

Втора възрастова група – от 5 до 7 клас

Трета възрастова група – от 8 до 12 клас

Категория „Изобразително изкуство”

Тема – съдържанието на творбите да отговаря на темата на конкурса. Чрез произведенията си подрастващите да изразят своето отношение към културни, исторически и природни забележителности и събития от региона, където живеят. Изображенията може да съдържат сведения за характерни, традиционни обичаи, национални костюми, природни пейзажи, архитектурни обекти и паметници, ежедневие и празници с местно и национално значение.

Формат на картините – минимален 21/30 см. (А4) и максимален 35/50 см.

Материали и техники: Участниците са свободни да използват различни живописни и графични техники. Материалите за работа са по избор /бои, пастели, туш, моливи и флумастери/.

Възрастови групи:

Първа възрастова група – от 4 до 7 години (детски градини)

Втора възрастова група – от 1 до 4 клас

Трета възрастова група – от 5 до 7 клас

Четвърта възрастова група – от 8 до 12 клас

 С конкурсните творби ще бъде организирана изложба в административната сграда на Община „Тунджа“.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

В конкурса могат да участват възпитаници на образователни институции – училища, детски градини, школи, клубове, центрове за подкрепа и личностно развитие, културни институции, читалища  и др. от територията на община „Тунджа“, които проявяват интерес към темата на конкурса.

Всеки автор може да участва с не повече от две произведения в дадената категория, специално подготвени за конкурса.

Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация:

  • трите имена на автора;
  • възраст, клас/група;
  • населено място;
  • институция;
  • име на ръководителя, ако е приложимо;
  • телефон за връзка.

Конкурсните работи не подлежат на връщане!

Оценяване: Победителите в конкурса ще бъдат определени от жури, което ще включва писатели и художници в зависимост от оценяваната категория. Не се насърчава плагиатство, копиране и чужда намеса.

Награди: Във всяка категория и възрастова група ще бъдат раздадени първа, втора и трета награда, както и поощрителни награди.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА

Краен срок за представяне на конкурсните материали: 07 април 2023 г. на адрес: 8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, Общинска администрация „Тунджа”, етаж 3, стая 316 или етаж 4, стая 411 – за конкурса „Красива си земя тунджанска“. 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени и качени на сайта на Община „Тунджа“: https://tundzha.bg/ и на сайта на ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“: https://www.kabile-art.net  до 13.04.2023 г.

Награждаването на победителите от конкурса „Красива си земя тунджанска“ в двете категории и откриването на изложбата с отличените творби ще се състои на 19 април 2023 г., от 15,00 часа в  сградата на Община „Тунджа“.

За повече информация:

Диана Иванова – Директор на дирекция; етаж 3, стая 318, тел. 0898549105;

Татяна СтояноваНачалник отдел  „Култура и други хуманитарни дейности; етаж 3, стая 316, тел. 0884470442

Добринка Ангелова – Началник отдел Образование и предучилищна подготовка”; етаж 4, стая 411, тел. 0885019052

Смиляна Любомирова – директор на ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, тел. 0884301303

Предишна Разяснителна кампания за изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени