Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Община „Тунджа“ назначи 38 младежи по програма за заетост

mz

Община „Тунджа“ назначи 38 младежи по програма за заетост

Община „Тунджа“ назначи на работа още 38 младежи. От днес – 12 май 2021 г., по проект „Нова възможност за младежка заетост”, схема „Младежка заетост”, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОП РЧР 2014-2020 г., в селата на община „Тунджа” започват работа 37 души на длъжност „Работник-поддръжка” и един на длъжност „Младши специалист“ в Общински съвет – „Тунджа“. Финансирането на работните места е от Агенцията по заетост.

По програмата са назначени и 16 наставници – кметски наместници и специалисти от кметствата.

Младежите ще работят в продължение на 6 месеца, на 8-часово работно време в селата Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Дражево, Завой, Кабиле, Коневец, Крумово, Кукорево, Маломир, Миладиновци, Могила, Окоп, Победа, Тенево, Хаджидимитрово.

Община „Тунджа” вече има успешно обучени 45 лица по проекта, на които са издадени сертификати „Работник поддръжка“.

Предишна Ново дарение в музейна експозиция „Иван Колев“ с. Кабиле, община „Тунджа“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени