Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Община „Тунджа“ набира нови документи за стипендии и еднократно финансово стимулиране

Община Тунджа

Община „Тунджа“ набира нови документи за стипендии и еднократно финансово стимулиране

Община „Тунджа” обяви началото на втората за 2023 г. сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии  и еднократно финансово стимулиране на деца и ученици с отличен успех, високи постижения в изкуствата и спорта, с адресна регистрация в община „Тунджа”.

За първия учебен ден ще бъдат отпуснати десет шестмесечни стипендии за ученици в начален и прогимназиален етап на обучение; десет шестмесечни стипендии за ученици в гимназиален етап на обучение и еднократно финансово стимулиране.

Необходимите документи за кандидатстване са: формуляр за кандидатстване – по образец; анкета за социалното положение на кандидата – по образец /попълва се от кмета на населеното място/; документ от учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ или заверено копие, удостоверяващ успеха за последния завършен срок или семестър /ученически бележник или друг документ/ и копие на документи за постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви.

Документите се подават до 29 август в деловодството на Община „Тунджа” от родителите на ученика или чрез кметовете на населените места. Навършилите 18 години ученици могат да подават документи и лично.

Формуляр за кандидатстване и анкета може да се получат от деловодството на Община „Тунджа“, от кметовете на населени места или да се изтеглят от официалния сайт на Община „Тунджа” – https://tundzha.bg/.

Средствата за стипендиите се осигуряват от Фонда за стимулиране на ученици и студенти и за лечение. Досега от него са използвани 24 200 лв. за стипендии и еднократно финансово стимулиране и по 20 000 лв. за лечението на две деца. От същия Фонд се организират и безплатните летни интерактивни занимания за тунджанските ученици.

Предишна Покана за участие в консултации за определяне състава на ОИК

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени