Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обществено обсъждане по проект

tundzha municiaplity 01

Обществено обсъждане по проект

upper banner

upper banner

Обществено обсъждане по проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“

Община Тунджа е в процес на изпълнение на проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“, по административен договор № BG06RDNP001-19.218-0001-C01/17.11.2021, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от  общностите местно развитие“

В тази връзка, екипът за изпълнение на проекта работи заедно с Ямболска търговско-промишлена палата – изпълнител по договор № 43/08.04.2022 г., за реализиране на проектна дейност с наименование „Концепция за развитие, лого и слоган на регионална колективна марка за продукти и услуги от територията на МИГ-Тунджа“. В резултат на изпълнение на дейността трябва да бъде изработено визуално изображение на лого, да бъде избран текстови слоган, както и да бъде изработен списък от стоки и услуги, които да бъдат защитени от бъдещата регистрирана колективна  марка.

Използвайки експертизата на Ямболската търговско-промишлена палата, бяха изработени и предоставени на ръководството на Община Тунджа и на екипа за изпълнение на проекта няколко варианти за всеки един елемент от посочените по-горе.

Изхождайки от желанието избраното лого, слоган и списък на продукти и услуги, които ще бъдат защитени от бъдещата колективна марка, да отразяват мнението и идеите на местната общност, на стопанския и нестопанския сектор от територията на МИГ-Тунджа, бихме искали да Ви помолим да разгледате предложенията и да предоставите вашите мнения, препоръки и становища на следните контакти, до 08.02.2023 г.

Email: [email protected]

Адрес: лично – Ямбол, ул. Г.С.Раковски 1, офис на Ямболска търговско-промишлена палата

Тел.: 046/662939

Лого-Слоган-Списък

down banner

Предишна Търгове на 8 февруари 2023 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени