Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Нов образователен портал дава възможност за различно обучение за климатичните промени

DSC09679

Нов образователен портал дава възможност за различно обучение за климатичните промени

Регионална информационна среща за образователните възможности, свързани с промените в климата и мерките за справяне с тях, събра на 25 ноември в залата на община „Тунджа“ представители на училища в община „Тунджа“, на неправителствения сектор, на бизнеса, ръководството на общината и екипа на проекта „Променяме се с климата“. Домакин на срещата беше ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново, което е сред седемте училища партньори по проекта от цялата страна.

На регионалната среща беше представен новият образователен портал – „Климадапт“, създаден по проекта, който ще обхваща широк набор от информационни и образователни материали и ще бъде полезен наръчник за образователните институции в работата им с учениците, свързана с промените в климата.

Водещият експерт по проекта Климент Минджов демонстрира възможностите на образователния портал, по който все още се работи. Той включва 14 тематични групи за климатичните промени и 14 образователни сценария, свързани с тях. В него учителите могат да намерят голям брой видеа, различни игри и други методи за по-различно и интересно обучение на тема климатични промени.

Ръководителят на проекта Мариана Банчева представи проекта, партньорите и основните дейности.

Зам.-кметът на община „Тунджа“ Татяна Стоева приветства участниците в срещата и очерта значимостта на обсъжданата тема и нейната актуалност за тунджанската общност.

По време на срещата бяха обсъдени и планирани регионални кампании за повишаване на осведомеността и иницииране на дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.

Присъстващите се фокусираха и върху търсене на значими теми за училищните кампании и ученическите проекти, в отговор на местните екологични предизвикателства.

Информационната среща продължава и на 26 ноември – от 9 часа.

Проeктът „Променяме се с климата“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 190 340 евро по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и съфинансирана от българската държава.

Предишна Търгове на 8 декември 2022 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени