Нов автомобил за Домашен социален патронаж – с. Болярско

снимка кола1

Нов автомобил за Домашен социален патронаж – с. Болярско

За по-добрата грижа и пълноценното обслужване на хората от малките населени места е осигурен нов автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, с. Болярско, община „Тунджа“.

 Автомобилът е закупен и доставен по проект „Обновяване на автомобилния парк в Домашен социален патронаж, с. Болярско, община „Тунджа“, финансиран чрез Фонд „Социална закрила“ към МТСП.

В началото на годината Община „Тунджа“ сключи Договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“, посредством който, в качеството на бенефициент, общината  закупи новия лекотоварен автомобил. Общият бюджет на проекта е 41 155 лева с ДДС, от които 34 981,75 лева са предоставени безвъзмездно чрез финансиране от Фонд „Социална закрила“, а 6 173,25 лева са осигурени от Община „Тунджа“. Срокът за изпълнение на дейностите, според подписания договор е до 30.11.2023 г.

Със закупуването и въвеждането в експлоатация на новия специализиран автомобил за включените в услугата „Домашен социален патронаж“ лица и  потребителите на услугата „Топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в община Тунджа“, по Програмата за „Храни и основно материално подпомагане“, ще се осигури навременна доставка на топла храна. Автомобилът ще обслужва над 150 потребители в неравностойно социално положение, които трудно организират своя бит, поради здравословни или възрастови ограничения, живеят в бедност, изпитват тежки материални лишения, поставени са в социална изолация и са в затруднение да осигурят сами прехраната си от селата Болярско, Бояджик, Безмер, Гълъбинци и Златари.

Предишна Община „Тунджа“ е домакин на фотоизложбата „Артилерио, чест ти се пада”

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени