Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Кукерски игри в село Победа

00 001

Кукерски игри в село Победа

На 10 и 11 февруари, се проведоха кукерските игри в село Победа. В събота кукерите обиколиха домовете на хората, за здраве и берекет. В неделя, многобройната група събра жители и гости на площада в селото.

Кукерската група бе съставена от много колоритни и различни образи, които имат за цел да прогонват злото и да дават път на доброто. Те пресъздадоха ритуалите „Заораване и засяване“ и „Жътва“.

На празникът присъстваха Станчо Ставрев – Кмет на Община „Тунджа“, Атанас Христов – Председател на Общински съвет „Тунджа“, Заместник-кметовете Стоян Петков и Пламен Петров, а кметът на село Победа – Иван Георгиев, беше част от кукерската група.

Предишна Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда” с идентификатор 35028.19.67, с.Кабиле, Община “Тунджа”

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени